aliafshaari

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

مصاحبه اختصاصی بی بی سی انگلیسی با ظریف

Leave a comment

مصاحبه دکترظریف با سردیبر بخش خاورمیانه بی بی سی را دیدم . هم خوب بود هم بد. خوب اینکه تلاش می کرد با زبان دیپلماتیک ونه زبان خامنه ای پسند جواب دهد و بد از این جهت که تلاش می کرد جنبه مثبت تحریم ها – البته از نگاه حکومت جمهوری اسلامی – یعنی تولید نوزده هزار سانتریقوژ را بزرگتر از جنبه منفی آن که همان فشار بر زندگی مردم ایران است نشان دهد. او در واقع این پیام تکراری جمهوری اسلامی را بار دیگر از طریق بی بی سی به جهانیان اعلام کرد که « شما فکر نکنید با تحت فشار قرار دادن زندگی مردم ایران ، می توانید حکومت را از ادامه برنامه بلندپروازانه هسته ای ، منصرف کنید» . ای کاش او برای ایرانیان توضیح می دادکه دستاورد مثبت تحریم از نظر او ، چه فایده ای برای رفاه و آسایش ایرانیان داشته است؟

مجتبی‌ واحدی

۱۶ مهر ۱۳۹۲

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s