aliafshaari

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

آرش صادقی در مصاحبه با روز: تا ۲۰ مهر در بند های ۲۰۹ و ۲۴۰ زندانی بودم فرشته قاضی (عکسی از آرش صادقی که دیروز در صفحات مجازی منتشر شده است) میگوید از دی ماه سال ۹۰ که برای چندمین بار بازداشت شد تا ۲۰ مهر ماه امسال در بند ۲۰۹ زندان اوین و در مقطعی از این م

Leave a comment

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s